• +31 6 24718846
  • patrick@300olivos.nl
  • Riogordo
Previous slide
Next slide

BACK TO NATURE

In Andalusie neemt de droogte steeds meer toe. Het regent er minder vaak en de lange, hete zomers leiden tot droge grond met erosie als gevolg. Ook onze olijfbomen op 300 Olivos hebben last van de toenemende droogte. Daarom wordt het wordt steeds belangrijker om de grond af te koelen en water vast te houden. De oplossing? Vergroenen. Dat doen we door meer bomen, grassen en struiken te planten. Door zoveel mogelijk regenwater in de bodem vast te houden. En door regenwater op te vangen in watertanks en bassins. Zo maken we onze prachtige olijfgaard gezond en brengen we 300 Olivos meer in harmonie met de natuur.   

Help jij mee om 300 Olivos te vergroenen?


Water opvangen

Nieuwe olijfbomen hebben, zeker het eerste jaar, regelmatig water nodig, maar ook Vetiver, een zeer sterk gras dat heel snel groeit, overleeft alleen als het regelmatig water krijgt. Voor vergroening is dus water nodig. We vangen daarom zoveel mogelijk regenwater op. We hebben 5 watertanks die het regenwater dat van het dak van ons huis en de container afkomt, opvangt. Bij elkaar vangen deze tanks 5.000 liter regenwater op. 


In 2024 willen we meer regenwater opvangen door meer watertanks te plaatsen én een waterbassin te graven. Als de watertanks vol zijn pompen we het water  over naar het bassin. Dan zijn watertanks weer leeg en kunnen ze weer regenwater opvangen. Dat levert zo’n 20.000 – 30.000 liter water per jaar op! Via irrigatieslangen brengen we het water naar de bomen, planten en grassen. 


Water vasthouden

We planten de Vetivergrassen dicht tegen elkaar. Zo vormen ze een steeds dikker wordende haag die bij regenval de waterstroom afremt. De aarde spoelt niet weg, maar blijft achter de Vetiverhaag en vormt op den duur een terras, wat ook weer voor afremmen van waterstromen zorgt.

 

Ook maken we met losse stenen dammetjes in geulen. Ook dit remt het water af. Zo blijft regenwater op de olijfgaard en stroomt het niet de berg af.